เลขบัญชีในการโอนชำระเงินสำหรับระบบออมทองรายเดือน

ออมทองรายเดือน 

 สำหรับชำระเงินออมทองงวดแรก

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี
112-0-46676-6
024-2-57333-1
007-2-39144-5
003-0-04072-8
117-1-23477-7
818-2-00749-5