เลขบัญชีในการโอนชำระเงินและวางหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ชื่อบัญชี: บริษัทฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี
147-4-75266-2
018-2-98371-3
064-2-33401-9
023-0-08340-4
689-1-06984-6
078-2-15555-0
252-2-30884-6