ประโยคเรียบง่าย ที่ส่งผ่านความรู้สึกได้มากมาย
บอก “รักพ่อ” ด้วยการ์ดทองคำ จากฮั่วเซ่งเฮง

ประโยคเรียบง่าย
ที่ส่งผ่านความรู้สึกได้มากมาย

บอก “รักพ่อ” ด้วยการ์ดทองคำ
จากฮั่วเซ่งเฮง

รายละเอียดสินค้า

– ประเภททอง : ทองคำแท้ 96.5%

– น้ำหนัก : 1 กรัม, 2 สลึง และ 1 บาท

– ออกแบบ : สามารถออกแบบการ์ด จากภาพความประทับใจ
….ขนาด 5.3 x 8.4 ซ.ม.

– ระยะเวลาการผลิต : 3-5 วัน

– รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ : ขนาดกล่อง 8 x 15 ซ.ม.

สั่งซื้อสินค้า
ค้นหาสาขาฮั่วเซ่งเฮง

รายละเอียดสินค้า

– ประเภททอง : ทองคำแท้ 96.5%

– น้ำหนัก: 1 กรัม, 2 สลึง และ 1 บาท

– ออกแบบ: สามารถออกแบบการ์ด
….จากภาพความประทับใจ
….ขนาด 5.3 x 8.4 ซ.ม.

– ระยะเวลาการผลิต: 3-5 วัน

– รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:
….ขนาดกล่อง 8 x 15 ซ.ม.

สั่งซื้อสินค้า
ค้นหาสาขาฮั่วเซ่งเฮง
*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายในส่วนรูปภาพ เนื้อหา และข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะโดยการคัดลอก ดัดแปลง ลอกเลียน
หรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมายในส่วนรูปภาพ เนื้อหา และข้อมูลที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ ผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะโดยการคัดลอก ดัดแปลง
ลอกเลียนหรือนำข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท จะถูกดำเนินคดีตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด