บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

Gold Futures เป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ทำกำไรได้ตามความคาดการณ์ที่มีต่อราคาทองคำได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ด้วยคุณลักษณะเด่น ที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อย ประกอบกับทั้งราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้น โกลด์ฟิวเจอร์ส จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆ การซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโปร่งใส ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดซื้อขาย Gold Futures 2 ประเภท ดังนี้

  • 50 Baht Gold Futures เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

  • 10 Baht Gold Futures เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553

>> เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Gold Futures

สรุปลักษณะสัญญา Gold Futures 

 ปฏิทินซื้อขาย Gold Futures

Series

Contract Month

First Trading Day

Last Trading Day

2022

 

 

 

GFG22/GF10G22

February

26-Aug-21

25-Feb-22

GFJ22/GF10J22

April

27-Oct-21

28-Apr-22

GFM22/GF10M22

June

28-Dec-21

29-Jun-22

GFQ22/GF10Q22

August

24-Feb-22

30-Aug-22

GFV22/GF10V22

October

27-Apr-22

28-Oct-22

GFZ22/GF10Z22

December

28-Jun-22

29-Dec-22

*เริ่มมีการซื้อขายในช่วงกลางคืนของวันดังกล่าว

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!

คำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม